ikonka k textu doprava zdarma
DOPRAVA ZDARMA

od 5 000 Kč

SANIT all Multi cleaner

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:
Popis

Popis

SANIT all  Multi cleaner

Univerzální a vysoce účinný čistící koncentrovaní přípravek.

Multi cleaner je samolešticí bezfosfátový přípravek na mytí oken, nádobí, obkladu, podlah atd..

Je jemně parfémovaný a zanechává příjemnou ovocnou vůní.

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace

Další informace

Objem

1 l, 5 l

Obecné informace

Obecné informace

Složení:

Alkohol, C12-C14 ethoxylovaný, sulfatovaný, sodná sůl (INCI: SODIUM LAURETH SULFATE) <5%

Použití:
Koncentrovaný roztok pro mytí, připravíme naředěním 1-2 polévkových lžíc ( 25-50ml) do cca 5 litrů teplé vody. Po umytí nechat povrch volně uschnout. Neleštit!

Benzenesulfonic acid, C10-13 alkyl derivative, sodium salt (INCI: Sodium Dodecylobenzene Sulfonate) <5%

Amides, C8-18 (even numbered)i C18-unsaturated, N,N-bis(hydroxyethyl)   <5%

5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no.247- 500-7] / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)   <0,0015%

Dávkování: 20-30ml ( 5l vody-teplé).

Spotřebujte do data uvedeném na obalu.

Bezpečnost

Bezpečnost

H – 319  Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102   Uchovejte mimo dosah dětí.

P264   Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280   Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výstražní symbol: kosočtverec s ! ( 16 x 16 mm)

Dokumenty

Dokumenty

HTML a text, který se zobrazí v záložceBL SANIT all MULTIcleanerBL SANIT all MULTI Cleaner