ikonka k textu doprava zdarma
DOPRAVA ZDARMA

od 8 000 Kč

SANIT all Floor – N

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:
Popis

Popis

Podlahový mycí prostředek ke strojovému mytí

Vysoce účinný čistící prostředek s nízkou pěnivostí vhodný ke strojovému mytí všech typů podlah a nesavých povrchů (lino, dlažba, PVC atd.). Jeho složení snadno odstraňuje nečistoty a zanechává povrch beze šmouh. Tento přípravek je vhodný pro údržbu povrchů (podlah) s polymerovými produkty.

Obecné informace

Obecné informace

Dávkování: Běžné dávkování: 60 ml / 10 litru vody.
Při vysokém znečištění: 90-120ml /10 litru vody.

Varování: H411- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 – Uniklý produkt seberte.
P501 – Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad.

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Skladování: Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných a suchých dobře větraných místnostech k tomu určených. Chraňte před slunečním zářením a teplem.

Složení: Obsahuje: méně než 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% amfoterní povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky.

Použití: všechny typy podlah a povrchu (umakart, smaltované povrchy, keramika, přírodní a umělé kameny, nerez, hliník).

Dokumenty

Dokumenty