ikonka k textu doprava zdarma
DOPRAVA ZDARMA

od 5 000 Kč

FINISH leštidlo

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:
Popis

Popis

FINISH leštidlo Regular+ Lemon 800m

Popis produktu

 • 5-15%: neiontové povrchově aktivní látky, Konzervační prostředky (5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2- methylisothiazol-3(2H)-on, Kalium-l(E,E)-hexa-2,4-dienoát)l).
 • Nebezpečné látky: natrium-(p-kumensul-ionát).Leštidlo do myčky Finish doporučují známí výrobci myček nádobí. Nejen oplachuje zbytky jídla a zajišťuje oslnivý lesk nádobí, ale urychluje jeho schnutí, brání vzniku skvrn od vody a chrání před povlakem. Navíc obsahuje složku zaměřenou na ochranu skla, která chrání před poškozením, je-li leštidlo použito s mycími prostředky Finish pro lesk a ochranu.  Pro optimální výsledky jej používejte zároveň s tabletami s vícenásobným účinkem.Finish je jedničkou na trhu s přípravky do myčky. Na čistém nádobí bez poskvrnky se tato značka podílí už od padesátých let a v současnosti je rozšířená do čtyřiceti zemí světa. Od roku 1987 padá Finish pod Reckitt Benckiser – společnost s vizí světa, kde jsou lidé zdravější a žije se jim lépe než kdy dřív. Od této společnosti můžete znát také výrobky Woolite, Durex, Scholl nebo Vanish. Pravidelně doplňujte zásobník na leštidlo.
 • Bezpečnostní upozornění
 • Návod k použití
 • O výrobci
 • O produktu
 • Obsah nebezpečných látek: EUH 208 Obsahuje směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol- 2H)-on [ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
 • Signální slovo: VarováníP101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
 • P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.